TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00029

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron
A szerződött támogatás összege: 99.833.781 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Mór Város Önkormányzatának 8060 Mór, Táncsics M. u. 18. hrsz: 1302/1 alatti volt vérellátó épülete átalakításra, felújításra szorul. A tárgyi épületben gyermekorvosi rendelők, védőnői szolgálat, hozzájuk kapcsolódó kiegészítő funkciójú helyiségek létesítésére kerül sor. Jelen fejlesztés keretei között sor kerül az ellátást biztosító eszközök beszerzésére is.

Az intézmény épületének felújítása és eszközmodernizálása nagyban hozzájárul a társadalmi szempontok figyelembevételével meghatározott egészségügyi szolgáltatások minőségének, színvonalának növekedéséhez.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.30

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00029

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 79.523.031 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Mór Városi
Önkormányzat feladatellátása több helyszínen valósul meg. Az önkormányzat több
ingatlan tulajdonosa, melyet folyamatosan fejleszt. A volt „költségvetési üzem”
épülete üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek igen jelentős
részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből
származó magas energia-költségek okozzák, melyek az épületek gépészeti
rendszerének korszerűsítése révén csökkenthetők. A projekt keretein belül a
homlokzati és tető szigetelés, valamint energetikai szempontból korszerűtlen fa
szerkezetű nyílászárók cseréje történik. Az épület
akadálymentes megközelítése, belső átalakítással akadálymentes mosdó
kialakítása kerül sor.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2018. 10.31.

A projekt azonosító
száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035

TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00004

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór- Árkipuszta – a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű
komplex program

A szerződött támogatás összege: 78.998.920 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja
Mór Város szegregációval leginkább érintett településrésze az egységes
várostesttől kb. 3,7 kilométerre található Árkipuszta lakói egyenlő
hozzáféréshez jussanak a szociális és állampolgári közszolgáltatásokhoz,
visszatérjenek a munka világába, kompetenciafejlesztéssel és képzésekkel
elérjék, hogy versenyképes munkaerőt jelentsenek a piaci szektor számára. Ezen
túlmenően fontos az alacsony szintű egészségügyi, higiénés és mentálhigiénés
állapotok felszámolása, az egészséges életmód elterjesztése, a destruktív,
egészségromboló szokások feladása, a környezeti ártalmak megszüntetése, illetve
a háztartási gazdálkodás kultúrájának elterjesztése.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2021.10.30.

A projekt
azonosító száma: TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00004

TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00032

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Mór Városi Önkormányzati Zeneiskola épületének
energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 57.827.571 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Jelen projekt tárgya a Mór Városi Önkormányzat tulajdonában és
üzemeltetésében levő zeneiskola épület korszerűsítése, és a fűtési energiaigény
csökkentése.

Ez az épület külső határoló felületeinek hőszigetelésével,
nyílászáróinak cseréjével, a fűtési rendszer teljes korszerűsítésével, illetve
napelemes rendszer telepítésével érhető el. A projekt keretein belül a
homlokzati, padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere megtörténik, csökkentve
az épület hőveszteségét. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is,
melyek a fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog
az üzemeltető megtakarítani Az épület akadálymentes megközelítése, belső
átalakítással akadálymentes mosdó kialakítása kerül sor.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018.10.31

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15.FE1-216-00032

TOP-3.1.1.-16-FE1-2017-00001

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór Dózsa György utca

A szerződött támogatás összege: 52.000.000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A Dózsa György út, Mór város egyik legfontosabb, ezáltal az egyik
legjelentősebb gépjármű és gyalogos forgalmat lebonyolító gyűjtőútja. Az
útszakasz belterületi szerepe is jelentős, mivel a Kórház utcában található
Városi Kórház, az autóbusz pályaudvar és a Wekerle szabadidőközpont is erről az
útszakaszról közelíthető meg. Nyugati irányban néhány száz méterre, Általános
iskola található, illetve az útszakasz környezetében működő szolgáltató
létesítmények, üzletek is jelentős forgalomvonzó hatással bírnak. A tervezési
terület környezetében lévő több emeletes panelházak, jelentős lakóforgalmat
generálnak. A Dózsa György útnak ezen a szakaszán jelentős a keresztező
gyalogos forgalom.

A Dózsa György út burkolatát a forgalom biztonságának növelése
érdekében 2,0m széles közbenső szigettel kettéválasztjuk. A középsziget
beépítésével csillapítjuk a gépjárművek sebességét, mivel a beszűkített úttest
kisebb sebesség megválasztására ösztönöz, ellentétben a széles burkolatokkal. A
középsziget a gyalogosok védelmét is szolgálja, mivel jelentősen lerövidül a
gyalogátkelőhelyek útburkolaton, konfliktushelyzetben lévő hossza, illetve a
gyalogosoknak mindig csak az egyik irányból érkező járművekre kell figyelmet
fordítania. A megállóhelyeken a peronok tönkrement aszfalt burkolatát
átépítjük, a csatlakozó járdákat pedig akadálymentesen igazítjuk hozzá az új
burkolatokhoz.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.30.

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1.-16-FE1-2017-00001

TOP-1.4.1—15-FE1-2016-00023

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór városában

A szerződött támogatás összege: 39.992.849 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja
Mór Város Önkormányzatának fenntartásában és üzemeltetésében lévő Nefelejcs
Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítése. A fejlesztendő épület a 8060 Mór,
Cserhát utca 37., 1770. helyrajzi számon található. Az intézmény 76 férőhelyes.

Jelen fejlesztési
projekt keretei között négy új csoportszoba kerül kialakításra a jelenleg
logopédiai és védőnői helyiségként üzemelő helyiségek átalakításával. A védőnői
helyiség, váró és rendelő kikerül az épületből, a logopédia átkerül a jelenlegi
játszószoba helyére.

Az épületben egy vizesblokk kerül átalakításra új mozgássérült
mosdóval.

Az egyes új csoportok maximális
létszáma 12 fő. Az intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésén belül történik
meg a férőhely bővítése.

A kiürítésre kerülő szobákban teljes
belső felújítás valósul meg. A 48 darab kialakításra kerülő férőhelyhez az
OTÉK-ban előírt kötelező darabszámú mosdó, és akadálymentesített mosdó kerül
kialakításra. A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekes szülők
munkaerőpiacra történő visszatéréshez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.
Fejlesztést követően több gyermeket képes befogadni a bölcsőde.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018.10.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1—15-FE1-2016-00023

TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00033

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 32.972.915 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Az épület
üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek igen jelentős részét
teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó
magas energia-költségek okozzák, melyek az épületek gépészeti rendszerének
korszerűsítése révén csökkenthetők. A projekt megvalósítása során az alábbiak
teljesülése várható: – az épületek költséghatékonyabb fűtése, működtetése,
ezáltal költségmegtakarítás – a dolgozók, ügyfelek, megelégedettségének
növekedése – a dolgozók, ügyfelek, környezettudatosságának növekedése – az
energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének
csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése Az épület hőellátása
távhőszolgáltatás által biztosított.  A
projekt keretében megvalósul a fűtési rendszer korszerűsítése, ésszerűsítése és
napelemes rendszer telepítése.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.10.01.

A projekt
azonosító száma: TOP-3.2.1-15.FE1-216-00033

EFOP-1.5.2.-16-2017-00013

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében

A szerződött támogatás összege: 498.767.365 Ft

A támogatás
mértéke ( %-ban):  100%

A tervezett
fejlesztést a Közép-Dunántúl régió, Móri járás 5 önkormányzatának
konzorciumában tervezi megvalósítani. A konzorcium vezetője Mór Városi
Önkormányzat, a konzorcium további tagjai Mór vonzáskörzetében található
települések önkormányzatai: Csókakő Községi Önkormányzat, Csákberény Község
Önkormányzat, Bodajk Város Önkormányzat és Magyaralmás Község Önkormányzata.

A fejlesztés
célja, a térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő
munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások
szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos
helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző
társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel
érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok
egészségügyi állapotának javítása és megtartása.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2020.01.01.

A projekt
azonosító száma. EFOP-1.5.2.-16-2017-00013Egészségtudatosság az étkezésesen innen és túl
CIVIL BÖRZE I.
Tájékoztató lakosságnak – akadálymentes tanácsadás

Csókakő EFOP 1.5.2. 2018.09.09. meghívó-1 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Mór
Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 8.999.997 Ft

A támogatás
mértéke (%-ban):  100%

A pályázat célja,
hogy támogassa az önkormányzat dolgozóinak átállását az önkormányzati ASP
rendszer használatára. Az önkormányzat bővíti eszközállományát, módosítja
szabályzatait, illetve új szabályzatokat készít. A pályázat által bővül az ügyfelek
által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A projekt
azonosító száma. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083

TOP-7.1.1-16-2017-00094

A kedvezményezett neve: Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület

A projekt címe: Közösen Mórért!

A szerződött támogatási összege:33.465.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a móri HKFS megvalósításának elősegítése a munkaszervezethez tartozó feladatok ellátásával. Stratégiai cél a generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése, a város vitalitását elősegítő közösségi terek és szolgáltatások kialakítása, valamint a móri identitás, a társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése. Ennek érdekében a közösségi terek felújítása,fejlesztése, valamint olyan helyi projektek részesülhetnek támogatásban, melyek szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgálnak.
Projekt fizikai zárása: 2021.10.03.