TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: A móri szociális alapközpont fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 11.715.918 Ft

A támogatás mértéke ( %-ban):  100%

A
projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretén belül eszközbeszerzés
valósult meg. 1 db 9 személyes kisbuszt, 1 db segédmotoros kerékpárt,
és 1 db nyomtatót vásárolt a város a szociális alap központ napi
munkájának megkönnyítésére. A kisbusszal az idősek és nagycsaládosok
szállítása, nagyobb terhek szállítása valósulhat meg, a kismotorral a
gondozók közlekednek gyorsan, az ellátottakhoz, házi segítségnyújtáskor.
A projekt megvalósulásával a szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti szolgáltatások hozzáférhetősége és minőségi feltételei
javultak.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.01.31.

A projekt azonosító száma. TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Zöldváros kialakítása Mór Városában

A szerződött támogatás összege: 499.998.110 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Az elsődleges cél
a jelenleg alulhasznosított gazdasági terület – Mór város központjában, a Deák
Ferenc, a Wekerle Sándor, a Vasút és a Vértes utcával határolt tömb –
fejlesztése és korszerűsítése gazdaságélénkítő funkciókkal. A tervek szerint
megvalósul dísztér, mélygarázs, piac, valamint elkészül a „Láncos-kastély”
egykori, műemlék istállóépületének homlokzati felújítása. A projekt
megvalósulásával mind az épített, mind a természeti környezet fejlődik, szépül.
A belvárosi környezetbe eddig nem illeszkedő leromlott, műemlék jellegű épület
felújítása, valamint az újonnan kialakítandó többfunkciós dísztér és zöld
területek által szépül a városkép, a virágpiac és a mélygarázs kialakítása
pedig mind a vállalkozások, mind pedig az itt élő emberek életminőségének
javításához hozzájárul. A fejlesztés során épülő virágpiacon a helyi és
környéki vállalkozások, valamint termelők folytathatnak üzleti tevékenységet.
Az újonnan megépítendő parkolóház, annak működtetésének és fenntartásának
feladatai teremthetnek új munkahelyeket. A fejlesztés az által, hogy szépíti a
belvárosi környezetet, hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

A fejlesztés az
energiatudatosság és a fenntartható fejlődés szellemében valósul meg. Energiatudatos
fejlesztések, plusz zöldterületek telepítése a klímatudatosság jegyében. Az új,
megszépített belváros által megnő a város vonzereje a fiatalok és a fiatal
vállalkozók számára is.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001

TOP-3.1.1—15-FE1-2016-00009

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában

A szerződött támogatás összege: 299.585.747 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja,
biztonságosabbá tenni a város legforgalmasabb közútján a kerékpáros közlekedést.
Fontos prioritás a kétoldali és irányhelyes kerékpáros közlekedés biztosítása.
A beruházás kiemelt eleme egy körforgalmú csomópont építése, amely biztosítja a
biztonságos és szabályozott áthaladást a Deák Ferenc utca, valamint a Kodály
Zoltán utca és Vértes utca kereszteződésében. Az építés során összefüggő
hálózat létesül, mely biztonságos, kényelmes és akadálymentes kerékpáros
közlekedést tesz lehetővé.  A kerékpáros
közlekedést integrálni kell a teljes közlekedési rendszerbe. Az építési
munkálat mellett fontos a lakosság szemléletformálása a fenntartható települési
közlekedésfejlesztés irányába, mely életminőség- és egészségi állapot javítása
mellett a közlekedésből származó zaj, és levegőszennyezettség csökkentését is
magában hordozza. A beruházással kialakított kerékpárosbarát útszakasz további
projektekhez, már kialakított szakaszokhoz csatlakozhat. A Mór-Csókakő
kerékpárút szakasz, valamint távlati célként a székesfehérvári szakaszhoz
csatlakozás. Illetve elősegíti Nagyveleg irányba a nyomvonal tovább futtatását
egy későbbi projekt esetén. A beruházás egyik fő része a forgalomcsillapítás,
valamint a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása. A
megvalósuló közlekedésfejlesztési beruházás célja az, hogy az érintett
útszakaszon biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés. A kerékpáros
közlekedésben részt vevők a forgalomvonzó létesítményeket irányhelyes
közlekedéssel érjék el, minél kevesebb közlekedési konfliktussal. Fontos
szempont volt az, hogy javuljon a baleseti statisztika. Az épülő körforgalom
egy jelenleg nagy áthaladási időkkel rendelkező, nem megfelelő geometria
adottságokkal bíró csomóponton épül. A jelenlegi kialakítás nem alkalmas a
megnövekedett forgalmi igények kielégítésre. A körforgalom adottságai és
forgalomszabályozó képessége lehetőséget nyújt az érintett csomópont és
kapcsolódó útszakaszok forgalmi lefolyásának biztonságosabbá és egyenletesebbé
tételéhez.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.11.30.

A projekt
azonosító száma: TOP-3.1.1—15-FE1-2016-00009

TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában

A szerződött támogatás összege: 273.000.000 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Cél, a jelenleg
alulhasznosított gazdasági terület versenyképes üzlet- és iroda
szolgáltatásainak fejlesztése. A meglévő, jelenleg piac bejárati üzletek
területén azok környezetében üzleti és vásárközpontok kialakítása és
fejlesztése. A beruházás része továbbá utcabútorok elhelyezése, járdák,
gyalogos forgalom számára is elérhető utak kialakítása, illetve komplex külső
környezet rendezés, valamint a rehabilitálandó barnamezős területen
energiatakarékos közvilágítás kialakítása. Az új építés során teljes körű
akadálymentesítés megvalósul. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi
környezetet, részben hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.
Az új, központi elhelyezkedésű, impozáns iroda-és üzlethelyiségek által megnő a
város vonzereje a fiatal vállalkozók számára is. A barnamezős területek elbontásával,
valamint az újonnan kialakított épület és zöldterület kiépítésével egy új,
hasznos terület épül ki a város életében, mely számos célcsoporti igényt lesz
képes kielégíteni. A fejlesztés az energiatudatosság és a fenntartható fejlődés
szellemében valósul meg. Az újonnan kialakított épület és zöldterület által
egységesebb városkép alakul ki, a projekt hatására bővül a belváros szolgáltató
funkciója. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi környezetet, részben
hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez is. Pezsdíti az üzleti
életet azokon a napokon is, amikor nincs „piac nap”.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2020.12.15.

A projekt
azonosító száma: TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Helyi
gazdaságfejlesztés Mór városban

A szerződött támogatás összege: 230.000.000 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

A fejlesztés
célja egy megújuló piactér kialakítása, ahol egy vásárcsarnok is helyet kap. A
jelenleg murvás területen Mór Város leendő díszterének tengelyében egy új
vásárcsarnok létrehozása a cél, ahol a helyi termelők tiszta és igényes széltől
és naptól védett helyen árulhatják termékeiket. Ezek mellett több kisebb üzlet
is helyet kap. A tervezett vásárcsarnok mellett közvetlenül de a térszint
eltolással a tervezett virágpiaccal egy új termelő piac létrehozása a cél, ahol
tiszta és igényes helyen árulhatják termékeiket.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2019.12.15.

A projekt
azonosító száma:
TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006

EFOP-1.2.9 -17-2017-00072

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Nők a családban és a munkahelyen összeegyeztetését segítő projekt Móron

A szerződött támogatás összege: 199.670.000 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

A pályázat célja
egy Nő-Központ létrehozása, programok, képzések lebonyolítása. A létrejövő
nőközpontok helyi szinten segítik a nők foglalkoztathatóságát tanácsadásokkal
és képzésekkel. Segíti a nők elhelyezkedését, valamint a munka és a magánélet
összeegyeztetését. A projekt kapcsolódik az országos hálózathoz.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2020.07.01.

A projekt
azonosító száma: EFOP-1.2.9 -17-2017-00072


Móri Család és Karrierpont Facebook oldal

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Móri Lamberg pince felújítása

A szerződött támogatás összege: 189.997.080 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A Lamberg család
egykori uradalmi, ma műemlék pincéje, évek óta kihasználatlan, jelenleg
életveszélyes állapotban van. Az épület történelmi, bortörténeti és építészeti
értékének megóvását célozza a beruházás. A projekt közvetlen eredményhatása
kettős, megtörténik a veszélyeztetett műemlék rekonstrukciója, valamint a
település borturisztikai szempontból egy új platformmal gazdagodik, amely
egyben egy új turisztikai terméket is jelent a településnek. Az épület zártsága
lehetőséget nyújt az éves nyitva-tartásra, továbbá az időjárás viszontagságai
ellen is védelmet nyújt, így a pince egész évben a minimum 200 napos
nyitvatartást lehetővé teszi.

A tervezett
projekt hozzájárul a térségbe látogató turisták tartózkodási idejének
hosszabbításához. A projektnek köszönhetően az Önkormányzat új munkahelyeket
teremthet az új közösségi pince rendezvényszervezési illetve egyéb feladatainak
ellátására.

A projekt
helyszínén, az érintett járásban megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely
rendelkezésre áll.  Az új közös árusító
hely lehetőséget teremthet a gazdáknak, hogy egy új csatornán értékesíthessék
termékeiket, a projekt ezzel a helyi gazdaság fejlődését támogatná. A létrejövő
közösségi tér lehetőséget nyújt a Móri Borvidék TDM Egyesület, valamint a helyi
bortársaságok, egyesületek közösségi szervezésében létrejövő rendezvényeinek
úgymint borversenyek, főző versenyek, szüreti mulatságok.

A pincében sor
kerülne egy interaktív állandó kiállítás bemutatására is, a Borvidék
történetéről, nevezetességeiről, a helyi borkultúráról.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2019.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór Városi Önkormányzati közösségi épületének energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 124.952.004 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Célunk Mór Város
Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő Közösségi Ház épület
korszerűsítése, és a fűtési energiaigény csökkentése.  A projekt keretein belül a homlokzati,
padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere történik, csökkentve az épület
hőveszteségét. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, melyek a
fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az
üzemeltető megtakarítani. Az épület akadálymentes megközelítése, belső
átalakítással akadálymentes mosdó kialakítása kerül sor.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.10.31.

A projekt
azonosító száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034

TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Mór város belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 114.998.500 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt által érintett
területen az elmúlt idők folyamán a csapadékvíz többször okozott káreseményt. A
vízkárok elhárítására az Önkormányzat, ill. jogelődje különböző rész
megoldásokkal próbálkozott. Út menti árkok létesültek az anyagi erő szabta szűk
keretek között. Cél a meglévő befogadó árkok kapacitásának megfelelően a Zrínyi
Miklós u., Hársfa u., Pince u., Ezerjó u.  terület elvezető rendszerét felülvizsgálva az
árok-rendszert felújítani és a vizeket az elvezetési lehetőségek felé
irányítani.  A védendő értékek az akcióterületen
lévő lakóházak (magán ingatlanok) illetve a kulturális örökség részét képező,
önkormányzati rendelettel helyi védelem alá helyezett műemlék jellegű pincék.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.07.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016

TOP-1.1.1—15-FE1-2016-00007

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór iparterületének fejlesztését elősegítő út átalakítása és felújítása

A szerződött támogatás összege: 109.852.714 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Móron több mint
1600 regisztrált vállalkozás (KKV és nagyvállalat) működik, melyek közül számos
gyártó és feldolgozó tevékenységet folytató cég található. Mór városában az
Észak-nyugati Iparterület a város gazdasági élete szempontjából
kulcsfontosságú. A terület a szükséges alapinfrastruktúrákkal rendelkezik, de
azok bővítése, korszerűsítése szükséges. Fő fejlesztési cél az
infrastrukturális fejlesztések, valamint a kutatás-fejlesztési kapacitások
bővítése és az itt működő vállalkozások versenyképes működését támogató egyéb
szolgáltatások megvalósítása is. A dinamikusan növekvő móri iparterület
forgalmának köszönhetően a Hammerstein utca burkolata tönkrement,
feltöredezett.

Szükséges a
teljes szakaszon teljes pályaszerkezetcsere a jelenlegi terhelési szintnek
megfelelően.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.10.30.

A projekt
azonosító száma: TOP-1.1.1—15-FE1-2016-00007