TOP-1.4.1—15-FE1-2016-00023

top_1_4_1_15_fe1_2016_00023_c_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór városában

A szerződött támogatás összege: 39.992.849 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja Mór Város Önkormányzatának fenntartásában és üzemeltetésében lévő Nefelejcs Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítése. A fejlesztendő épület a 8060 Mór, Cserhát utca 37., 1770. helyrajzi számon található. Az intézmény 76 férőhelyes.

A projekt keretében a meglévő logopédiai és védőnői helyiség átalakításával 2 db csoportszoba kerül kialakításra, a hozzájuk tartozó fürdővel. A HH, HHH és az SNI gyermekek számának növekedése miatt szükségessé vált 1 tornaszoba és 1 fejlesztő szoba létrehozása. A torna és fejlesztő szoba lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű gyermekek foglalkoztatására.

Az egyes új csoportok maximális létszáma 12 fő. Az intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésén belül történik meg a férőhely bővítése.

A 24 darab kialakításra kerülő férőhelyhez az OTÉK-ban előírt kötelező darabszámú mosdó, és akadálymentesített mosdó került kialakításra.

A meglévő fürdőben került kialakításra az akadálymentes mosdó, a hatályos előírások betartása mellett. Az épület körül az akadálymentes közlekedés már biztosítva volt.

A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréshez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A fejlesztést követően több gyermeket képes befogadni a bölcsőde.

A Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.02.12.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00023

TOP-3.2.1-15.FE1-2016-00033

top_3_2_1_15_fe1_2016_00033_c_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Táncsics Gimnázium energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 32.972.915 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Az épület üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek igen jelentős részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből származó magas energia-költségek okozzák, melyek az épületek gépészeti rendszerének korszerűsítése révén csökkenthetők. A projekt megvalósítása során az alábbiak teljesülése várható: – az épületek költséghatékonyabb fűtése, működtetése, ezáltal költségmegtakarítás – a dolgozók, ügyfelek, megelégedettségének növekedése – a dolgozók, ügyfelek, környezettudatosságának növekedése – az energiatakarékossággal és a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentésével a fenntartható fejlődés elősegítése Az épület hőellátása távhőszolgáltatás által biztosított.  A projekt keretében megvalósul a fűtési rendszer korszerűsítése, ésszerűsítése és napelemes rendszer telepítése.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018.10.01.

A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15.FE1-216-00033

EFOP-1.5.2.-16-2017-00013

efop_1_5_2_16_2017_00013

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

 

 

A projekt címe:
Humán közszolgáltatások fejlesztése Móron és térségében

 

 

A szerződött támogatás összege: 498.767.365 Ft

 

 

A támogatás
mértéke ( %-ban):  100%

 

 

A tervezett
fejlesztést a Közép-Dunántúl régió, Móri járás 5 önkormányzatának
konzorciumában tervezi megvalósítani. A konzorcium vezetője Mór Városi
Önkormányzat, a konzorcium további tagjai Mór vonzáskörzetében található
települések önkormányzatai: Csókakő Községi Önkormányzat, Csákberény Község
Önkormányzat, Bodajk Város Önkormányzat és Magyaralmás Község Önkormányzata.

 

 

A fejlesztés
célja, a térség emberi erőforrásának fejlesztése, a térségi munkaerő
munkaerő-piaci helyzetének javítása, a humán közszolgáltatások
szakember-ellátottságának fejlesztése, a munkába állás segítése, a hátrányos
helyzetű csoportok felzárkóztatása, a közösség erősítése, a különböző
társadalmi és etnikai csoportok közötti távolság mérséklése, a fejlesztéssel
érintett terület vidékmegtartó képességének fejlesztése, a célcsoportok
egészségügyi állapotának javítása és megtartása.

 

 

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2020.09.28.

 

 

A projekt
azonosító száma. EFOP-1.5.2.-16-2017-00013

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083

kfop_1_2_1_vekop_16_2017_01083_c_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Mór
Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 8.999.997 Ft

A támogatás
mértéke (%-ban):  100%

A pályázat célja,
hogy támogassa az önkormányzat dolgozóinak átállását az önkormányzati ASP
rendszer használatára. Az önkormányzat bővíti eszközállományát, módosítja
szabályzatait, illetve új szabályzatokat készít. A pályázat által bővül az ügyfelek
által igénybe vehető, elektronikusan indítható ügytípusok száma.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.06.30.

A projekt
azonosító száma. KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01083

TOP-7.1.1-16-2017-00094

top_7_1_1_16_2017_00094_c_fekvo_nyomdai
A kedvezményezett neve: Móri Borvidék Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület A projekt címe: Közösen Mórért! A szerződött támogatási összege:33.465.000 Ft A támogatás mértéke (%-ban): 100% A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a móri HKFS megvalósításának elősegítése a munkaszervezethez tartozó feladatok ellátásával. Stratégiai cél a generációk közötti együttműködés és a társadalmi bizalom szintjének növelése, a város vitalitását elősegítő közösségi terek és szolgáltatások kialakítása, valamint a móri identitás, a társadalmi kohézió és a helyi közösségek megerősítése. Ennek érdekében a közösségi terek felújítása,fejlesztése, valamint olyan helyi projektek részesülhetnek támogatásban, melyek szabadtéri rendezvények helyszínéül szolgálnak. Projekt fizikai zárása: 2021.10.03.