TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01703

Projekt címe: Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek, rendezvények, témanapok megrendezése Móron

Kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 22 860 000.- HUF, 100% támogatási intenzitás

Fizikai befejezése: 2023.09.30.

A projekt célja:

A város által a 2022-es és 2023-as években az alábbi közösségi események hagyományteremtő megrendezése:

–           Madárbarát nap rendezvény (2 alkalom);

–           Erdők hete rendezvény (2 alkalom);

–           Családok hete rendezvény (10 alkalom);

–           Természetismereti nyári tábor (2 alkalom).

Továbbá a közösségi események megrendezéséhez szükséges háttér-infrastruktúra fejlesztése, új eszközök beszerzése:

–           1 db rendezvénysátor beszerzése.

A projekt nem számszerűsíthető, közvetlen és közvetett eredményei:

•           helyi kötődés kialakítása egy lokálpatrióta szellemiséget megteremtve;

•           városi és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, a közösségi kohézió erősítése;

•           a közösségi terek fizikai rehabilitációjával, fejlesztésével a környezetminőség javításával (olyan minőségi életfeltételek megteremtése, melyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezetet hoznak létre;

•           testvérvárosok és civil szervezetek bevonásával partnerségi program megvalósításával, közösségi élet felpezsdítését célzó események, fesztiválok rendezése;

•           város és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, közösségi kohézió erősítése;

•           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

•           a megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulhatnak a város térségi-központi szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez (pl. innovatívabb gazdaság, több és jobb munkahely);

•           a fejlesztések érdemben járulnak hozzá a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének („image”) megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások mind a betelepülő (képzett) munkaerő számára.

•           a biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a turisták, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára;

•           a településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn