TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01702

Projekt címe: Egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő, valamint közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megrendezése Móron

Kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 17 623 950.- HUF, 100% támogatási intenzitás

Tervezett befejezése: 2023.12.06.

A projekt célja: A város által a 2022.-és 2023. években az alábbi közösségi események hagyományteremtő megrendezése.

–           Városi Gyereknap rendezvény (2 alkalom);

–           Játékok napja rendezvény (2 alkalom);

–           Autómentes nap rendezvény (2 alkalom);

–           Városi Mikulás nap rendezvény (2 alkalom).

A projekt nem számszerűsíthető, közvetlen és közvetett eredményei:

•           helyi kötődés kialakítása egy lokálpatrióta szellemiséget megteremtve;

•           a közösségi terek fizikai rehabilitációjával, fejlesztésével a környezetminőség javításával (olyan minőségi életfeltételek megteremtése, melyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezetet hoznak létre;

•           testvérvárosok és civil szervezetek bevonásával partnerségi program megvalósításával, közösségi élet felpezsdítését célzó események, fesztiválok rendezése;

•           város és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, közösségi kohézió erősítése;

•           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

•           a megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulhatnak a város térségi-központi szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez (pl. innovatívabb gazdaság, több és jobb munkahely);

•           a fejlesztések érdemben járulnak hozzá a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének („image”) megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások mind a betelepülő (képzett) munkaerő számára.

•           a biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a turisták, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára;

•           a településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.