TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00711

 • kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat
 • megvalósítás kezdete: 2021.06.02.
 • projekt fizikai befejezés dátuma: 2022.11.24.
 • támogatás összege: 20 990 899 Ft

A projekt eredményei érdemi válaszokat adnak a 21. századi modern városokkal szemben támasztott követelményeknek, továbbá képesek újragondolni a városkörnyék közszolgáltató szerepkörét, valamint az önkormányzat, mint „szolgáltató gazda” lehetőségeit, feladatait.

A fejlesztések eredményeként az önkormányzat és a helyi vállalkozások, továbbá civil szervezetek hosszú távú együttműködése valósulhat meg, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása új dimenzióba léphet, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.

A projekt eszközei és prognosztizált eredményei miatt nevezhető egyfajta funkcióbővítő város rehabilitációs akciónak is, hiszen célja a városi területek olyan integrált, akcióterületi alapú megújítása, amely érdemben járul hozzá ahhoz, hogy a város gazdasági és társadalmi aktivitása élénküljön, a város vonzereje erősödjék mind a lakosság, mind a betelepülő vállalkozások illetve intézmények, szervezetek számára. Mindemellett a fenntartási időszakban törekszik arra, hogy az akcióterület fejlesztéseinek pénzügyi mérlege az önkormányzat számára – legalább hosszabb távon – pozitív legyen.

A projekt eredménye: Móri Borvidéket bemutató interaktív mobiltelefonos alkalmazás megvalósítása az alábbiak szerint:

mobil alkalmazás és a hozzáfejlesztendő menedzselő alkalmazás. Az alkalmazás publikus felülete „infokommunikációs akadálymentesítéssel” készül. A mobil alkalmazás egy olyan applikáció, amely egy bizonyos eszköz saját programnyelvét használja és ezért minden funkcióját integrálni képes. Jellemzően a két nagy mobil operációs rendszer (Andorid, iOS (Apple)) internetes alkalmazás áruházaiban érhetőek el, ahonnan a felhasználók egyszerűen letölthetik, majd telepíthetik őket a saját eszközükre.

A mobilalkalmazás használatához folyamatos mobilinternet hozzáférés szükséges a tartalmak letöltéséhez, de a letöltött tartalmak internet kapcsolat nélkül is megtekinthetőek.

Közösségi funkciók bemutatása:

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a felhasználó, látogató számára további kiegészítő funkcióként személyes tartalmak (like, kommentek) feltöltésére.

Maga a térkép és a célhelyekhez illetve látnivalókhoz kapcsolódó tartalmak bármely, a mobilalkalmazást használó felhasználó számára elérhetők lennének, annak „likeolása” mindenki számára nyitott.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00712

 • kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat
 • megvalósítás kezdete: 2021.06.11
 • projekt fizikai befejezés dátuma: 2022.09.22.
 • támogatás összege: 33 056 301 Ft

A projekt kiemelt célkitűzése a városi zöld és közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, eredményeként az akcióterület alkalmassá válik a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltésére, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá.

•             A Látóhegyi tavakhoz vezető tanösvény kialakítása:

A tanösvény az Ezerjó u.- Pince utca kereszteződésénél indul, átmegy a Kapucinus udvaron keresztül a Hársfa utcába, onnan a Kecske-hegy irányába az Orbán kápolna előtt, majd a szőlők mellett elhaladva csatlakozik a Látóhegyi tavakhoz.

•             Városi zöld infrastruktúra hálózat fejlesztése / kialakítása közterületeken:

A móri Békás-tó környezetének komplex revitalizációja.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01705

Projekt címe: Helyi kulturális értékekhez, hagyományőrzés felelevenítéséhez, valamint az egészséges életmódhoz kapcsolódó programok, rendezvények megrendezése Móron

Kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 35 432 583.- HUF, 100% támogatási intenzitás

Fizikai befejezése: 2023.11.30.

A projekt célja:

A város által a 2022.-és 2023. években az alábbi közösségi események hagyományteremtő megrendezése:

–           Fogyatékkal élők napja rendezvény (2 alkalom);

–           Bányásznap rendezvény (2 alkalom);

–           Márton-napi rendezvények (2 alkalom);

–           Fúvós zenei koncertsorozat rendezvény (6 alkalom);

–           Ügyességi bemutatók, sportnapok rendezvénysorozat (26 alkalom).

A projekt nem számszerűsíthető, közvetlen és közvetett eredményei:

•           helyi kötődés kialakítása egy lokálpatrióta szellemiséget megteremtve;

•           a közösségi terek fizikai rehabilitációjával, fejlesztésével a környezetminőség javításával (olyan minőségi életfeltételek megteremtése, melyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezetet hoznak létre;

•           testvérvárosok és civil szervezetek bevonásával partnerségi program megvalósításával, közösségi élet felpezsdítését célzó események, fesztiválok rendezése;

•           város és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, közösségi kohézió erősítése;

•           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

•           a megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulhatnak a város térségi-központi szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez (pl. innovatívabb gazdaság, több és jobb munkahely);

•           a fejlesztések érdemben járulnak hozzá a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének („image”) megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások mind a betelepülő (képzett) munkaerő számára.

•           a biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a turisták, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára;

•           a településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01704

Projekt címe: Városi aktív természet: teljesítménytúrák és aktív szabadidős témanapok megrendezése, valamint közösségi események megrendezéséhez szükséges háttér-infrastruktúra fejlesztése Móron

Kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 7 416 800.- HUF, 100% támogatási intenzitás

A projekt fizikai befejezésének dátuma: 2023.06.30.

A projekt célja:

A város által a 2022.-és 2023. években az alábbi közösségi események hagyományteremtő megrendezése:

–           Vizi világ tanösvény Látóhegyi tavak körül program: víz világnapján ismeretterjesztő rendezvény (2 alkalom);

–           Teljesítménytúra (2 alkalom).

Továbbá a közösségi események megrendezéséhez szükséges háttér-infrastruktúra fejlesztése, új eszközök beszerzése:

–           1 db Mobil színpad beszerzés.

A projekt nem számszerűsíthető, közvetlen és közvetett eredményei:

•           helyi kötődés kialakítása egy lokálpatrióta szellemiséget megteremtve;

•           városi és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, a közösségi kohézió erősítése;

•           a közösségi terek fizikai rehabilitációjával, fejlesztésével a környezetminőség javításával (olyan minőségi életfeltételek megteremtése, melyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezetet hoznak létre;

•           testvérvárosok és civil szervezetek bevonásával partnerségi program megvalósításával, közösségi élet felpezsdítését célzó események, fesztiválok rendezése;

•           város és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, közösségi kohézió erősítése;

•           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

•           a megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulhatnak a város térségi-központi szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez (pl. innovatívabb gazdaság, több és jobb munkahely);

•           a fejlesztések érdemben járulnak hozzá a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének („image”) megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások mind a betelepülő (képzett) munkaerő számára.

•           a biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a turisták, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára;

•           a településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01703

Projekt címe: Informális oktatással egybekötött aktív szabadidős tevékenységek, rendezvények, témanapok megrendezése Móron

Kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 22 860 000.- HUF, 100% támogatási intenzitás

Fizikai befejezése: 2023.09.30.

A projekt célja:

A város által a 2022-es és 2023-as években az alábbi közösségi események hagyományteremtő megrendezése:

–           Madárbarát nap rendezvény (2 alkalom);

–           Erdők hete rendezvény (2 alkalom);

–           Családok hete rendezvény (10 alkalom);

–           Természetismereti nyári tábor (2 alkalom).

Továbbá a közösségi események megrendezéséhez szükséges háttér-infrastruktúra fejlesztése, új eszközök beszerzése:

–           1 db rendezvénysátor beszerzése.

A projekt nem számszerűsíthető, közvetlen és közvetett eredményei:

•           helyi kötődés kialakítása egy lokálpatrióta szellemiséget megteremtve;

•           városi és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, a közösségi kohézió erősítése;

•           a közösségi terek fizikai rehabilitációjával, fejlesztésével a környezetminőség javításával (olyan minőségi életfeltételek megteremtése, melyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezetet hoznak létre;

•           testvérvárosok és civil szervezetek bevonásával partnerségi program megvalósításával, közösségi élet felpezsdítését célzó események, fesztiválok rendezése;

•           város és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, közösségi kohézió erősítése;

•           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

•           a megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulhatnak a város térségi-központi szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez (pl. innovatívabb gazdaság, több és jobb munkahely);

•           a fejlesztések érdemben járulnak hozzá a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének („image”) megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások mind a betelepülő (képzett) munkaerő számára.

•           a biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a turisták, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára;

•           a településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01702

Projekt címe: Egészséges életmódhoz kapcsolódó népszerűsítő, ismeretterjesztő, valamint közösségi terek és kulturális szolgáltatások kihasználtságát növelő programok megrendezése Móron

Kedvezményezett: Mór Városi Önkormányzat

Szerződött támogatás összege: 17 623 950.- HUF, 100% támogatási intenzitás

Fizikai befejezése: 2023.12.06.

A projekt célja: A város által a 2022.-és 2023. években az alábbi közösségi események hagyományteremtő megrendezése.

–           Városi Gyereknap rendezvény (2 alkalom);

–           Játékok napja rendezvény (2 alkalom);

–           Autómentes nap rendezvény (2 alkalom);

–           Városi Mikulás nap rendezvény (2 alkalom).

A projekt nem számszerűsíthető, közvetlen és közvetett eredményei:

•           helyi kötődés kialakítása egy lokálpatrióta szellemiséget megteremtve;

•           a közösségi terek fizikai rehabilitációjával, fejlesztésével a környezetminőség javításával (olyan minőségi életfeltételek megteremtése, melyek javítják a lakosság, a városlátogató turisták, valamint a letelepült vállalkozók komfortérzetét, a település vonzerejét, s ezáltal a betelepülni szándékozó vállalkozások számára is kedvezőbb (szociális, gazdasági) környezetet hoznak létre;

•           testvérvárosok és civil szervezetek bevonásával partnerségi program megvalósításával, közösségi élet felpezsdítését célzó események, fesztiválok rendezése;

•           város és városrészi szinten is összefogó, aktív közösség megteremtése, közösségi kohézió erősítése;

•           a helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése;

•           a megújuló városrészek olyan tevékenységeket vonzanak a városba, amelyek hozzájárulhatnak a város térségi-központi szerepkörének erősödéséhez, bővüléséhez (pl. innovatívabb gazdaság, több és jobb munkahely);

•           a fejlesztések érdemben járulnak hozzá a város eddigi kedvezőtlen általános megítélésének („image”) megváltoztatásához, ezzel növelve a település vonzerejét mind a vállalkozások mind a betelepülő (képzett) munkaerő számára.

•           a biztonságosabb, kényelmesebb és esztétikusabb, valamint a további fenntartható fejlődést lehetővé tevő települési környezet és település-szerkezet hozzájárul a város hatékonyabb üzemeltetéséhez és a város vonzerejének fokozódásához mind a városlakók, mind a turisták, mind a potenciális betelepülő intézmények és vállalkozások számára;

•           a településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00008

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Móron

Kedvezményezett: Echo Innovációs Műhely

Konzorciumi partner: Mór Város Önkormányzata

Szerződött támogatás összege: 36 009 600 .- HUF, 100% támogatási intenzitás

Befejezése: 2021.10.31.

Projekt összefoglalása:

Jelen projekt célja a helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Móron. Fejér megye vidéki térségeiben a helyi közösségek fejlesztése, a közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödése a fenntartható helyi közösség fontos záloga, mely nélkül a kapcsolódó fejlesztéspolitikai beruházások sem tudják betölteni nélkülözhetetlen társadalomformáló feladatukat. Az aktív, saját sorsáért és a közösségért felelősséget vállaló állampolgárok nélkül nem képzelhető el javuló vidéki életminőség, a helyi értékek iránt elkötelezett emberek nélkül pedig nem alakulhat ki társadalmi kohézió. Mindez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett közösség tagjai is együttműködnek a problémák megoldásában. A projekt közvetlen célja Móron olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, erősödik a helyi civil társadalom, segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a társadalmi aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, térséghez való kötődés. A projekt során közösségi részvétellel megvalósuló felmérés és tervezés után megalkotásra kerül a helyi cselekvési terv és a rendezvénynaptár, megújításra kerül a helyi esélyegyenlőségi program, a közművelődési rendelet és egyéb stratégiai dokumentum is. A helyi cselekvési terv alapján 36 hónapon keresztül zajlanak a célterület lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével. A projekt során létrehozunk egy közösségi információs pontot, a ponthoz és a térségi közösségfejlesztő tevékenységekhez kapcsolódóan egy főállású térségi közösségfejlesztő is alkalmazásra kerül 36 hónapon keresztül. A projekt képzéseket biztosít a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok, szakemberek, civil szervezeti vezetők és a döntéshozók számára ennek részeként 5 fő részére 120 órás közösségfejlesztő képzést biztosítunk, 20 fő aktív lakos számára 30 órás állampolgári részvétellel kapcsolatos érzékenyítő és módszereket, technikákat átadó tréninget szervezünk. A projekt során a helyi nyilvánosság fórumainak fejlesztése is megtörténik, ennek részeként helyi, illetve térségi közösségi média felületeket (Facebook, Instagram stb.) fejlesztünk és moderálunk, közösségi hírleveleket adunk ki, lakossági interakciókra alkalmas honlapot alakítunk ki az akcióterületet lefedve, melyek tartalomszerkesztésében részt vesznek majd a lakosok is. A helyi cselekvési terv elkészültét követően kötelező feladat a részvételi fórumok elindítása, fejlesztése, illetve működtetése a projekt teljes időtartamában, az első évben négy, a továbbiakban évente legalább két alkalommal. Fontos szempont a meglévő együttműködések és partnerség megléte, ennek hiányában az eredményesség érdekében az együttműködések megteremtése az ágazatok és intézményeik között. Ennek érdekében a projekt mellé ún. támogatói csoportot szervezünk az intézmények, szervezetek részvételével. A támogatói csoport negyedévente ülésezik, összesen 14 alkalommal a projekt során. A fiatalok állampolgári és vitakultúrájának fejlesztésére a projekt során két alkalommal a célterületre kiterjedően helyi/térségi disputa vitaversenyt szervezünk, a cselekvési terv elfogadását követően minden tavasszal megszervezésre kerül a közösségek hete programsorozat (3 alkalommal), minden ősszel pedig a helyi demokrácia hete programsorozat (3 db) is. A projekt által érintett térség közösségi tevékenységének, helytörténetének feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele kötelező feladat a projektben, ennek érdekében összesen 3 helytörténeti tanulmányt készítünk és publikálunk a projekt alatt. A projekt során a helyi identitás és a közösségi összetartozás fejlesztése érdekében a helyi közösséget és településeket bemutató, on-line megosztható rövid videofilmeket készítünk (5 db). A közösségfejlesztési folyamat megvalósítása során a projekt folyamatosan együttműködik a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt megvalósítóval, mentoraival, tudásmegosztó fórumaival. A projekt sikeres megvalósítása nyomán, a beavatkozások következtében a meglévő humán és más közösségi erőforrások felszínre kerülnek, az együttműködések következtében ezen erőforrások aktivizálódnak és minőségi változást hoznak a térség életében.

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00352

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00352 számú „Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása” című pályázat

Vissza nem térítendő támogatás összege: 48,59 millió összköltség:48 588 298.- Ft 100% támogatás intenzitás.

Projekt befejezésének dátuma: 2022.11.18.

Rövid összefoglaló: Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 1.5 hektáros 2586/50 hrsz belterületi földrészlet mely a város központ egyik legsűrűben lakott panelházas övezett mellett helyezkedik el. A megvalósulás helyszínéül szolgáló területen jelenleg egy a kutyák sétáltatására szolgáló elkerített terület és a város egyik nevezetessége a „Babos kút” található. A terület adottságaiból ill. a jelenleg rendezetlen területeinek kiaknázásával a város életét oly módon meghatározó infrastrukturális fejlesztést kívánunk létrehozni melyek megfelelőkellemes, élhető várost hoz létre. Környezeti és közösségi igények figyelembevételével egy élhető, együttműködő város létrehozása. Közösségfejlesztés, közösségszerveződés előre mozdítása.

Egy speciális acryl sportborítású Streeball kosárlabdapálya kialakítása. A pálya mellé 2 méter széles térkövezett járda építése és használathoz szükséges eszközök beszerzése. Játszótér elemeinek beszerzése mely tartalmaz egy piramis mászóhálót esés csillapító gumiburkolat építésével, Fém játszóvár esés csillapító gumiburkolat építésével, t érvilágítás kiépítését illetve egy kutyafuttató akadálypálya kiépítését, eszközök beszerzését és telepítését.

TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030

A kedvezményezett neve:            Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:                                 Mór Város Petőfi Sándor Általános Iskola Tornatermének energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege:   144 707 320,- Ft

A támogatás mértéke:                 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt tárgya Mór városában található Petőfi Sándor Általános Iskola épülete mellett elhelyezkedő tornaterem energetikai korszerűsítése.

A projekt keretében az alábbiak valósulnak meg:

 • külső hőszigetelés,
 • padlásfödém hőszigetelése,
 • nyílászárók cseréje,
 • fűtéskorszerűsítés keretében: az épületben fogadó hőközpont kerül kialakításra, új osztó-gyűjtővel; termoszelep és radiátorcsere történik; a HMV-termelésre 500 literes indirekt tároló kerül beépítésre,
 • légtechnikai rendszer beépítése,
 • napelemes rendszer telepítése,
 • projektarányos akadálymentesítés.

A projekt által az épület fűtése költséghatékonyabb lesz, az üzemeltetési költségek hosszútávon csökkennek, mely költségmegtakarítást fog eredményezni. A tornateremben tartott sportesemények mennyiségi és minőségi javulása fog történni. Az épülethasználók komfortérzete növekedik.

Az energiatakarékosság, illetve a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése elősegíti a fenntartható fejlődést.

Fizikai befejezés napja: 2023.09.18

A projektazonosító száma:                     TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030

advanced-floating-content-close-btn
advanced-floating-content-close-btn