TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Mór város belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 114.998.500 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt által érintett
területen az elmúlt idők folyamán a csapadékvíz többször okozott káreseményt. A
vízkárok elhárítására az Önkormányzat, ill. jogelődje különböző rész
megoldásokkal próbálkozott. Út menti árkok létesültek az anyagi erő szabta szűk
keretek között. Cél a meglévő befogadó árkok kapacitásának megfelelően a Zrínyi
Miklós u., Hársfa u., Pince u., Ezerjó u.  terület elvezető rendszerét felülvizsgálva az
árok-rendszert felújítani és a vizeket az elvezetési lehetőségek felé
irányítani.  A védendő értékek az akcióterületen
lévő lakóházak (magán ingatlanok) illetve a kulturális örökség részét képező,
önkormányzati rendelettel helyi védelem alá helyezett műemlék jellegű pincék.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.07.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016