TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00352

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00352 számú „Mór Vértes utca ifjúsági tér kialakítása” című pályázat

Vissza nem térítendő támogatás összege: 48,59 millió összköltség:48 588 298.- Ft 100% támogatás intenzitás.

Projekt befejezésének dátuma: 2021.06.30

Rövid összefoglaló: Mór Városi Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 1.5 hektáros 2586/50 hrsz belterületi földrészlet mely a város központ egyik legsűrűben lakott panelházas övezett mellett helyezkedik el. A megvalósulás helyszínéül szolgáló területen jelenleg egy a kutyák sétáltatására szolgáló elkerített terület és a város egyik nevezetessége a „Babos kút” található. A terület adottságaiból ill. a jelenleg rendezetlen területeinek kiaknázásával a város életét oly módon meghatározó infrastrukturális fejlesztést kívánunk létrehozni melyek megfelelőkellemes, élhető várost hoz létre. Környezeti és közösségi igények figyelembevételével egy élhető, együttműködő város létrehozása. Közösségfejlesztés, közösségszerveződés előre mozdítása.

Egy speciális acryl sportborítású Streeball kosárlabdapálya kialakítása. A pálya mellé 2 méter széles térkövezett járda építése és használathoz szükséges eszközök beszerzése. Játszótér elemeinek beszerzése mely tartalmaz egy piramis mászóhálót esés csillapító gumiburkolat építésével, Fém játszóvár esés csillapító gumiburkolat építésével, t érvilágítás kiépítését illetve egy kutyafuttató akadálypálya kiépítését, eszközök beszerzését és telepítését.

TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030

A kedvezményezett neve:            Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:                                 Mór Város Petőfi Sándor Általános Iskola Tornatermének energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege:   136 944 100,- Ft

A támogatás mértéke:                 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt tárgya Mór városában található Petőfi Sándor Általános Iskola épülete mellett elhelyezkedő tornaterem energetikai korszerűsítése.

A projekt keretében az alábbiak valósulnak meg:

 • külső hőszigetelés,
 • padlásfödém hőszigetelése,
 • nyílászárók cseréje,
 • fűtéskorszerűsítés keretében: az épületben fogadó hőközpont kerül kialakításra, új osztó-gyűjtővel; termoszelep és radiátorcsere történik; a HMV-termelésre 500 literes indirekt tároló kerül beépítésre,
 • légtechnikai rendszer beépítése,
 • napelemes rendszer telepítése,
 • projektarányos akadálymentesítés.

A projekt által az épület fűtése költséghatékonyabb lesz, az üzemeltetési költségek hosszútávon csökkennek, mely költségmegtakarítást fog eredményezni. A tornateremben tartott sportesemények mennyiségi és minőségi javulása fog történni. Az épülethasználók komfortérzete növekedik.

Az energiatakarékosság, illetve a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségének csökkentése elősegíti a fenntartható fejlődést.

A projekt tervezett befejezési dátuma:    2022.02.28

A projektazonosító száma:                     TOP-3.2.1-16-FE1-2018-00030

TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005

top_4_2_1_15_fe1_2016_00005_c_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: A móri szociális alapközpont fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 11.715.918 Ft

A támogatás mértéke ( %-ban):  100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt keretén belül eszközbeszerzés valósult meg. 1 db 9 személyes kisbuszt, 1 db segédmotoros kerékpárt, és 1 db nyomtatót vásárolt a város a szociális alap központ napi munkájának megkönnyítésére. A kisbusszal az idősek és nagycsaládosok szállítása, nagyobb terhek szállítása valósulhat meg, a kismotorral a gondozók közlekednek gyorsan, az ellátottakhoz, házi segítségnyújtáskor. A projekt megvalósulásával a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti szolgáltatások hozzáférhetősége és minőségi feltételei javultak.

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018.01.31.

A projekt azonosító száma. TOP-4.2.1-15-FE1-2016-00005

TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015

A kedvezményezett neve:            Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:                                 Mór városközpontjának integrált, fenntartható és zöld megújítása

A szerződött támogatás összege:   999 505 607,- Ft

A támogatás mértéke:                 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

Mór Városközpont Akcióterülete a város legfontosabb, legjellegzetesebb épületeit, zöldfelületeket, turisztikai látványosságait magában foglaló, számos közszolgáltatásnak és egyéb (pl.: gazdasági) funkciónak is helyet adó központi területe. A településvezetés által elfogadott fejlesztési stratégiákban kiemelt fejlesztési prioritásként jelenik meg a helyi gazdasági és civil szereplőket célzó, a vonzó üzleti és működési környezetet biztosító, a város térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot és civil életet ösztönző beruházások megvalósítása. További kiemelt cél a zöldfelületek és a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati tulajdonban lévő, sokszor használaton kívüli, de akár

jövedelemtermelésre alkalmas infrastruktúraelemek megújítása is.

A projekt elvárt eredményei és célkitűzései az alábbiak:

 • 4 épület elbontásával kompakt, egybefüggő többfunkciós központi tér kialakítása zöld városközpontként, és a városháza eddig bezárt udvarának megnyitása korridorként a tér felé.
 • A jelenleg alulhasznosított, műemlék, egykori istállóépület közösségi és rendezvénytérré alakítása gazdaságélénkítési célzattal (megújuló energetikai elem(ek) alkalmazásával).
 • 75 férőhelyes, egyszintes mélygarázs létrehozása, annak érdekében, hogy a felszíni (murvás) parkolók helyén helye legyen a zöld városközpontnak (kifejezett cél a zöldfelületnövelése).
 • Gazdaságélénkítő célzattal időszakos vásárok, rendezvények (pl. adventi vásár, termelői vásárok, borfesztivál), illetőleg a virágpiac infrastrukturális követelményeinek megteremtése.

 

A projekt építési jellegű, önállóan nem támogatható tevékenységei: csapadékvíz elvezetés megoldása, területrendezés és bontás, közvilágítás kiépítése, projektarányos akadálymentesítés, utcabútorok beszerzése.

A településen a lakosság számára vonzó élettér alakul ki, mely segíti a helyben maradást és támogatja a társadalmi és gazdasági aktivitás fokozódását.

 

A projekt tervezett befejezési dátuma:     2022.10.02

A projektazonosító száma:                     TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015

TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001

top_2_1_2_15_fe1_2016_00001_b_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Zöldváros kialakítása Mór Városában

A szerződött támogatás összege: 499.998.110 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Az elsődleges cél a jelenleg alulhasznosított gazdasági terület – Mór város központjában, a Deák Ferenc, a Wekerle Sándor, a Vasút és a Vértes utcával határolt tömb – fejlesztése és korszerűsítése gazdaságélénkítő funkciókkal. A tervek szerint megvalósul dísztér, mélygarázs, piac, valamint elkészül a „Láncos-kastély” egykori, műemlék istállóépületének homlokzati felújítása. A projekt megvalósulásával mind az épített, mind a természeti környezet fejlődik, szépül. A belvárosi környezetbe eddig nem illeszkedő leromlott, műemlék jellegű épület felújítása, valamint az újonnan kialakítandó többfunkciós dísztér és zöld területek által szépül a városkép, a virágpiac és a mélygarázs kialakítása pedig mind a vállalkozások, mind pedig az itt élő emberek életminőségének javításához hozzájárul. A fejlesztés során épülő virágpiacon a helyi és környéki vállalkozások, valamint termelők folytathatnak üzleti tevékenységet. Az újonnan megépítendő parkolóház, annak működtetésének és fenntartásának feladatai teremthetnek új munkahelyeket. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi környezetet, hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

A fejlesztés az energiatudatosság és a fenntartható fejlődés szellemében valósul meg. Energiatudatos fejlesztések, plusz zöldterületek telepítése a klímatudatosság jegyében. Az új, megszépített belváros által megnő a város vonzereje a fiatalok és a fiatal vállalkozók számára is.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001

TOP-3.1.1—15-FE1-2016-00009

top_3_1_1_15_fe1_2016_00009_b_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában

A szerződött támogatás összege: 299.585.747 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja, biztonságosabbá tenni a város legforgalmasabb közútján a kerékpáros közlekedést. Fontos prioritás a kétoldali és irányhelyes kerékpáros közlekedés biztosítása. A beruházás kiemelt eleme egy körforgalmú csomópont építése, amely biztosítja a biztonságos és szabályozott áthaladást a Deák Ferenc utca, valamint a Kodály Zoltán utca és Vértes utca kereszteződésében. Az építés során összefüggő hálózat létesül, mely biztonságos, kényelmes és akadálymentes kerékpáros közlekedést tesz lehetővé.  A kerékpáros közlekedést integrálni kell a teljes közlekedési rendszerbe. Az építési munkálat mellett fontos a lakosság szemléletformálása a fenntartható települési közlekedésfejlesztés irányába, mely életminőség- és egészségi állapot javítása mellett a közlekedésből származó zaj, és levegőszennyezettség csökkentését is magában hordozza. A beruházással kialakított kerékpárosbarát útszakasz további projektekhez, már kialakított szakaszokhoz csatlakozhat. A Mór-Csókakő kerékpárút szakasz, valamint távlati célként a székesfehérvári szakaszhoz csatlakozás. Illetve elősegíti Nagyveleg irányba a nyomvonal tovább futtatását egy későbbi projekt esetén. A beruházás egyik fő része a forgalomcsillapítás, valamint a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása. A megvalósuló közlekedésfejlesztési beruházás célja az, hogy az érintett útszakaszon biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés. A kerékpáros közlekedésben részt vevők a forgalomvonzó létesítményeket irányhelyes közlekedéssel érjék el, minél kevesebb közlekedési konfliktussal. Fontos szempont volt az, hogy javuljon a baleseti statisztika. Az épülő körforgalom egy jelenleg nagy áthaladási időkkel rendelkező, nem megfelelő geometria adottságokkal bíró csomóponton épül. A jelenlegi kialakítás nem alkalmas a megnövekedett forgalmi igények kielégítésre. A körforgalom adottságai és forgalomszabályozó képessége lehetőséget nyújt az érintett csomópont és kapcsolódó útszakaszok forgalmi lefolyásának biztonságosabbá és egyenletesebbé tételéhez.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1—15-FE1-2016-00009

TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004

top_2_1_1_15_fe1_2016_00004_b_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában

A szerződött támogatás összege: 273.000.000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Cél, a jelenleg alulhasznosított gazdasági terület versenyképes üzlet- és iroda szolgáltatásainak fejlesztése. A meglévő, jelenleg piac bejárati üzletek területén azok környezetében üzleti és vásárközpontok kialakítása és fejlesztése. A beruházás része továbbá utcabútorok elhelyezése, járdák, gyalogos forgalom számára is elérhető utak kialakítása, illetve komplex külső környezet rendezés, valamint a rehabilitálandó barnamezős területen energiatakarékos közvilágítás kialakítása. Az új építés során teljes körű akadálymentesítés megvalósul. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi környezetet, részben hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez. Az új, központi elhelyezkedésű, impozáns iroda-és üzlethelyiségek által megnő a város vonzereje a fiatal vállalkozók számára is. A barnamezős területek elbontásával, valamint az újonnan kialakított épület és zöldterület kiépítésével egy új, hasznos terület épül ki a város életében, mely számos célcsoporti igényt lesz képes kielégíteni. A fejlesztés az energiatudatosság és a fenntartható fejlődés szellemében valósul meg. Az újonnan kialakított épület és zöldterület által egységesebb városkép alakul ki, a projekt hatására bővül a belváros szolgáltató funkciója. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi környezetet, részben hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez is. Pezsdíti az üzleti életet azokon a napokon is, amikor nincs „piac nap”.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2020.12.15.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006

top_1_1_3_15_fe1_2016_00006_b_fekvo_nyomdai

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban

A szerződött támogatás összege: 230.000.000 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A fejlesztés célja egy megújuló piactér kialakítása, ahol egy vásárcsarnok is helyet kap. A jelenleg murvás területen Mór Város leendő díszterének tengelyében egy új vásárcsarnok létrehozása a cél, ahol a helyi termelők tiszta és igényes széltől és naptól védett helyen árulhatják termékeiket. Ezek mellett több kisebb üzlet is helyet kap. A tervezett vásárcsarnok mellett közvetlenül de a térszint eltolással a tervezett virágpiaccal egy új termelő piac létrehozása a cél, ahol tiszta és igényes helyen árulhatják termékeiket.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.15.

A projekt azonosító száma: TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006