TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Zöldváros kialakítása Mór Városában

A szerződött támogatás összege: 499.998.110 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Az elsődleges cél
a jelenleg alulhasznosított gazdasági terület – Mór város központjában, a Deák
Ferenc, a Wekerle Sándor, a Vasút és a Vértes utcával határolt tömb –
fejlesztése és korszerűsítése gazdaságélénkítő funkciókkal. A tervek szerint
megvalósul dísztér, mélygarázs, piac, valamint elkészül a „Láncos-kastély”
egykori, műemlék istállóépületének homlokzati felújítása. A projekt
megvalósulásával mind az épített, mind a természeti környezet fejlődik, szépül.
A belvárosi környezetbe eddig nem illeszkedő leromlott, műemlék jellegű épület
felújítása, valamint az újonnan kialakítandó többfunkciós dísztér és zöld
területek által szépül a városkép, a virágpiac és a mélygarázs kialakítása
pedig mind a vállalkozások, mind pedig az itt élő emberek életminőségének
javításához hozzájárul. A fejlesztés során épülő virágpiacon a helyi és
környéki vállalkozások, valamint termelők folytathatnak üzleti tevékenységet.
Az újonnan megépítendő parkolóház, annak működtetésének és fenntartásának
feladatai teremthetnek új munkahelyeket. A fejlesztés az által, hogy szépíti a
belvárosi környezetet, hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.

A fejlesztés az
energiatudatosság és a fenntartható fejlődés szellemében valósul meg. Energiatudatos
fejlesztések, plusz zöldterületek telepítése a klímatudatosság jegyében. Az új,
megszépített belváros által megnő a város vonzereje a fiatalok és a fiatal
vállalkozók számára is.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.31.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00001

TOP-3.1.1—15-FE1-2016-00009

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Mór városában

A szerződött támogatás összege: 299.585.747 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja,
biztonságosabbá tenni a város legforgalmasabb közútján a kerékpáros közlekedést.
Fontos prioritás a kétoldali és irányhelyes kerékpáros közlekedés biztosítása.
A beruházás kiemelt eleme egy körforgalmú csomópont építése, amely biztosítja a
biztonságos és szabályozott áthaladást a Deák Ferenc utca, valamint a Kodály
Zoltán utca és Vértes utca kereszteződésében. Az építés során összefüggő
hálózat létesül, mely biztonságos, kényelmes és akadálymentes kerékpáros
közlekedést tesz lehetővé.  A kerékpáros
közlekedést integrálni kell a teljes közlekedési rendszerbe. Az építési
munkálat mellett fontos a lakosság szemléletformálása a fenntartható települési
közlekedésfejlesztés irányába, mely életminőség- és egészségi állapot javítása
mellett a közlekedésből származó zaj, és levegőszennyezettség csökkentését is
magában hordozza. A beruházással kialakított kerékpárosbarát útszakasz további
projektekhez, már kialakított szakaszokhoz csatlakozhat. A Mór-Csókakő
kerékpárút szakasz, valamint távlati célként a székesfehérvári szakaszhoz
csatlakozás. Illetve elősegíti Nagyveleg irányba a nyomvonal tovább futtatását
egy későbbi projekt esetén. A beruházás egyik fő része a forgalomcsillapítás,
valamint a közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések megvalósítása. A
megvalósuló közlekedésfejlesztési beruházás célja az, hogy az érintett
útszakaszon biztonságosabbá váljon a kerékpáros közlekedés. A kerékpáros
közlekedésben részt vevők a forgalomvonzó létesítményeket irányhelyes
közlekedéssel érjék el, minél kevesebb közlekedési konfliktussal. Fontos
szempont volt az, hogy javuljon a baleseti statisztika. Az épülő körforgalom
egy jelenleg nagy áthaladási időkkel rendelkező, nem megfelelő geometria
adottságokkal bíró csomóponton épül. A jelenlegi kialakítás nem alkalmas a
megnövekedett forgalmi igények kielégítésre. A körforgalom adottságai és
forgalomszabályozó képessége lehetőséget nyújt az érintett csomópont és
kapcsolódó útszakaszok forgalmi lefolyásának biztonságosabbá és egyenletesebbé
tételéhez.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.11.30.

A projekt
azonosító száma: TOP-3.1.1—15-FE1-2016-00009

TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában

A szerződött támogatás összege: 273.000.000 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Cél, a jelenleg
alulhasznosított gazdasági terület versenyképes üzlet- és iroda
szolgáltatásainak fejlesztése. A meglévő, jelenleg piac bejárati üzletek
területén azok környezetében üzleti és vásárközpontok kialakítása és
fejlesztése. A beruházás része továbbá utcabútorok elhelyezése, járdák,
gyalogos forgalom számára is elérhető utak kialakítása, illetve komplex külső
környezet rendezés, valamint a rehabilitálandó barnamezős területen
energiatakarékos közvilágítás kialakítása. Az új építés során teljes körű
akadálymentesítés megvalósul. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi
környezetet, részben hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez.
Az új, központi elhelyezkedésű, impozáns iroda-és üzlethelyiségek által megnő a
város vonzereje a fiatal vállalkozók számára is. A barnamezős területek elbontásával,
valamint az újonnan kialakított épület és zöldterület kiépítésével egy új,
hasznos terület épül ki a város életében, mely számos célcsoporti igényt lesz
képes kielégíteni. A fejlesztés az energiatudatosság és a fenntartható fejlődés
szellemében valósul meg. Az újonnan kialakított épület és zöldterület által
egységesebb városkép alakul ki, a projekt hatására bővül a belváros szolgáltató
funkciója. A fejlesztés az által, hogy szépíti a belvárosi környezetet, részben
hozzájárul a város turisztikai vonzerejének növeléséhez is. Pezsdíti az üzleti
életet azokon a napokon is, amikor nincs „piac nap”.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2020.12.15.

A projekt
azonosító száma: TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Helyi
gazdaságfejlesztés Mór városban

A szerződött támogatás összege: 230.000.000 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

A fejlesztés
célja egy megújuló piactér kialakítása, ahol egy vásárcsarnok is helyet kap. A
jelenleg murvás területen Mór Város leendő díszterének tengelyében egy új
vásárcsarnok létrehozása a cél, ahol a helyi termelők tiszta és igényes széltől
és naptól védett helyen árulhatják termékeiket. Ezek mellett több kisebb üzlet
is helyet kap. A tervezett vásárcsarnok mellett közvetlenül de a térszint
eltolással a tervezett virágpiaccal egy új termelő piac létrehozása a cél, ahol
tiszta és igényes helyen árulhatják termékeiket.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2019.12.15.

A projekt
azonosító száma:
TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006

TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Móri Lamberg pince felújítása

A szerződött támogatás összege: 189.997.080 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A Lamberg család
egykori uradalmi, ma műemlék pincéje, évek óta kihasználatlan, jelenleg
életveszélyes állapotban van. Az épület történelmi, bortörténeti és építészeti
értékének megóvását célozza a beruházás. A projekt közvetlen eredményhatása
kettős, megtörténik a veszélyeztetett műemlék rekonstrukciója, valamint a
település borturisztikai szempontból egy új platformmal gazdagodik, amely
egyben egy új turisztikai terméket is jelent a településnek. Az épület zártsága
lehetőséget nyújt az éves nyitva-tartásra, továbbá az időjárás viszontagságai
ellen is védelmet nyújt, így a pince egész évben a minimum 200 napos
nyitvatartást lehetővé teszi.

A tervezett
projekt hozzájárul a térségbe látogató turisták tartózkodási idejének
hosszabbításához. A projektnek köszönhetően az Önkormányzat új munkahelyeket
teremthet az új közösségi pince rendezvényszervezési illetve egyéb feladatainak
ellátására.

A projekt
helyszínén, az érintett járásban megfelelő mennyiségű és minőségű szálláshely
rendelkezésre áll.  Az új közös árusító
hely lehetőséget teremthet a gazdáknak, hogy egy új csatornán értékesíthessék
termékeiket, a projekt ezzel a helyi gazdaság fejlődését támogatná. A létrejövő
közösségi tér lehetőséget nyújt a Móri Borvidék TDM Egyesület, valamint a helyi
bortársaságok, egyesületek közösségi szervezésében létrejövő rendezvényeinek
úgymint borversenyek, főző versenyek, szüreti mulatságok.

A pincében sor
kerülne egy interaktív állandó kiállítás bemutatására is, a Borvidék
történetéről, nevezetességeiről, a helyi borkultúráról.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2019.06.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.2.1-15-FE1-2016-00008

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór Városi Önkormányzati közösségi épületének energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 124.952.004 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Célunk Mór Város
Önkormányzatának tulajdonában és üzemeltetésében levő Közösségi Ház épület
korszerűsítése, és a fűtési energiaigény csökkentése.  A projekt keretein belül a homlokzati,
padlásfödém szigetelés és nyílászáró csere történik, csökkentve az épület
hőveszteségét. Ez kihatással lesz a fenntartási költségekre is, melyek a
fejlesztések hatására csökkenni fognak, ezáltal pénzt és energiát fog az
üzemeltető megtakarítani. Az épület akadálymentes megközelítése, belső
átalakítással akadálymentes mosdó kialakítása kerül sor.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.10.31.

A projekt
azonosító száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00034

TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Mór város belterületi vízrendezése

A szerződött támogatás összege: 114.998.500 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt által érintett
területen az elmúlt idők folyamán a csapadékvíz többször okozott káreseményt. A
vízkárok elhárítására az Önkormányzat, ill. jogelődje különböző rész
megoldásokkal próbálkozott. Út menti árkok létesültek az anyagi erő szabta szűk
keretek között. Cél a meglévő befogadó árkok kapacitásának megfelelően a Zrínyi
Miklós u., Hársfa u., Pince u., Ezerjó u.  terület elvezető rendszerét felülvizsgálva az
árok-rendszert felújítani és a vizeket az elvezetési lehetőségek felé
irányítani.  A védendő értékek az akcióterületen
lévő lakóházak (magán ingatlanok) illetve a kulturális örökség részét képező,
önkormányzati rendelettel helyi védelem alá helyezett műemlék jellegű pincék.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.12.07.

A projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00016

TOP-1.1.1—15-FE1-2016-00007

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór iparterületének fejlesztését elősegítő út átalakítása és felújítása

A szerződött támogatás összege: 109.852.714 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Móron több mint
1600 regisztrált vállalkozás (KKV és nagyvállalat) működik, melyek közül számos
gyártó és feldolgozó tevékenységet folytató cég található. Mór városában az
Észak-nyugati Iparterület a város gazdasági élete szempontjából
kulcsfontosságú. A terület a szükséges alapinfrastruktúrákkal rendelkezik, de
azok bővítése, korszerűsítése szükséges. Fő fejlesztési cél az
infrastrukturális fejlesztések, valamint a kutatás-fejlesztési kapacitások
bővítése és az itt működő vállalkozások versenyképes működését támogató egyéb
szolgáltatások megvalósítása is. A dinamikusan növekvő móri iparterület
forgalmának köszönhetően a Hammerstein utca burkolata tönkrement,
feltöredezett.

Szükséges a
teljes szakaszon teljes pályaszerkezetcsere a jelenlegi terhelési szintnek
megfelelően.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja:2018.10.30.

A projekt
azonosító száma: TOP-1.1.1—15-FE1-2016-00007

TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00029

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat
A projekt címe: Egészségügyi alapellátás fejlesztése Móron
A szerződött támogatás összege: 99.833.781 Ft.
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Mór Város Önkormányzatának 8060 Mór, Táncsics M. u. 18. hrsz: 1302/1 alatti volt vérellátó épülete átalakításra, felújításra szorul. A tárgyi épületben gyermekorvosi rendelők, védőnői szolgálat, hozzájuk kapcsolódó kiegészítő funkciójú helyiségek létesítésére kerül sor. Jelen fejlesztés keretei között sor kerül az ellátást biztosító eszközök beszerzésére is.

Az intézmény épületének felújítása és eszközmodernizálása nagyban hozzájárul a társadalmi szempontok figyelembevételével meghatározott egészségügyi szolgáltatások minőségének, színvonalának növekedéséhez.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.11.30

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00029

TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035

A kedvezményezett
neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe:
Mór Városi Önkormányzat épületeinek energetikai korszerűsítése

A szerződött támogatás összege: 79.523.031 Ft.

A támogatás
mértéke (%-ban): 100%

Mór Városi
Önkormányzat feladatellátása több helyszínen valósul meg. Az önkormányzat több
ingatlan tulajdonosa, melyet folyamatosan fejleszt. A volt „költségvetési üzem”
épülete üzemeltetési költségei a tulajdonos éves költségeinek igen jelentős
részét teszik ki. A magas üzemeltetési költségeket főleg a fűtési hőigényből
származó magas energia-költségek okozzák, melyek az épületek gépészeti
rendszerének korszerűsítése révén csökkenthetők. A projekt keretein belül a
homlokzati és tető szigetelés, valamint energetikai szempontból korszerűtlen fa
szerkezetű nyílászárók cseréje történik. Az épület
akadálymentes megközelítése, belső átalakítással akadálymentes mosdó
kialakítása kerül sor.

A Projekt fizikai
befejezésének tervezett napja: 2018. 10.31.

A projekt azonosító
száma: TOP-3.2.1-15-FE1-2016-00035