TOP-1.4.1—15-FE1-2016-00023

A kedvezményezett neve: Mór Városi Önkormányzat

A projekt címe: Bölcsődei ellátás fejlesztése Mór városában

A szerződött támogatás összege: 39.992.849 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt célja
Mór Város Önkormányzatának fenntartásában és üzemeltetésében lévő Nefelejcs
Bölcsőde fejlesztése, kapacitásbővítése. A fejlesztendő épület a 8060 Mór,
Cserhát utca 37., 1770. helyrajzi számon található. Az intézmény 76 férőhelyes.

Jelen fejlesztési
projekt keretei között négy új csoportszoba kerül kialakításra a jelenleg
logopédiai és védőnői helyiségként üzemelő helyiségek átalakításával. A védőnői
helyiség, váró és rendelő kikerül az épületből, a logopédia átkerül a jelenlegi
játszószoba helyére.

Az épületben egy vizesblokk kerül átalakításra új mozgássérült
mosdóval.

Az egyes új csoportok maximális
létszáma 12 fő. Az intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztésén belül történik
meg a férőhely bővítése.

A kiürítésre kerülő szobákban teljes
belső felújítás valósul meg. A 48 darab kialakításra kerülő férőhelyhez az
OTÉK-ban előírt kötelező darabszámú mosdó, és akadálymentesített mosdó kerül
kialakításra. A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekes szülők
munkaerőpiacra történő visszatéréshez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez.
Fejlesztést követően több gyermeket képes befogadni a bölcsőde.

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:2018.10.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1—15-FE1-2016-00023